Motorcykel-Racing

Enda sedan de första motorcyklarna började dyka upp i början av 1900-talet har förarna av dessa motorcyklar hittat på många olika sätt att tävla mot varandra. Under det tidiga 1900-talet var den främsta typen av motorcykel-racing landsvägslopp och underlaget var grus. När vägarna asfalterades delade motorcykel-racingen upp i två olika delar, tävlingar på asfalt och tävlingar på grus. Dessa två huvudkategorier har därefter spruckit upp i mängder av olika underkategorier och det finns idag massvis av olika typer av motorcykel-racing.

Landsvägslopp på asfalterade vägar har idag i princip försvunnit eftersom moderna motorcyklar kan komma upp i sådana hastigheter att det är livsfarligt att tävla på avlysta allmänna vägar. Det finns dock undantag, på Isle of Man körs varje år ett klassiskt landsvägslopp på avlysta vägar men olyckorna och dödsfallen är så många att detta bara är ett undantag. Motorcykel-racing på asfalt sker idag på speciella banor där kurvor håller nere hastigheten och där det finns avåkningszoner som gör det möjligt att klara en avåkning utan att skada sig.

 

Asfalt

Motorcykeltävlingar på asfalt kallas för roadracing och det är den typen av motorcykel-racing som är mest professionell och där prispengarna är som störst. Den mest prestigefyllda klassen är MotoGP som kan sägas vara motorcykel-racingens motsvarighet till Formula 1. I MotoGP tävlar världens främsta motorcyklister mot varandra på specialbyggda motorcyklar. Det finns också långsammare klasser med specialbyggda motorcyklar och massvis av klasser för modifierade standard motorcyklar. Superbike är den främsta klassen för modifierade standard motorcyklar och det är en klass som även finns i Sverige.

Grus och jord

Motorcykel-racing på asfalt är snabbast och det är där de största prispengarna finns men de allra flesta som ägnar sig åt motorcykel-racing tävlar på grus eller på jord. I Sverige finns det ett fåtal asfalterade banmotorcycle-raceror där det går att tävla i roadracing men de allra flesta städer eller samhällen i Sverige har en eller flera grus- eller jordbanor. Motocross är en mycket populär form av motorcykel-racing, både i Sverige och internationellt och motocross banor går att hitta precis överallt vart du än åker.

Motocross

Motocross torde vara Sveriges största motorsport sett till antalet utövare och det är också en enorm sport internationellt. I motocross tävlar man med motorcyklar som är helt specialbyggda, dessa motorcyklar är inte avsedda att använda på gatan. Beroende på motorns storlek finns det ett antal olika klasser och banorna man tävlar på är mycket kuperade, har många kurvor och även hopp. I motocross tävlar man mot varandra och tävlingen består av två heat på 35 minuter. Det finns en VM serie med professionella förare och massvis av klubbtävlingar för amatörer.

Enduromoto-cross

Enduro är en form av motorcykel-racing som går att finna världen över och de flesta städer i Sverige har en enduroklubb och en endurobana men det är en sport med relativt få utövare och en sport som inte får mycket utrymme i media. Motorcyklarna som används i enduro är snarlika motocross motorcyklar och även klassindelningen är snarlik den i motocross. I enduro startar förarna med någon minuts mellanrum och banan de kör på är oftast en smal, lerig eller stenig skogsstig.