Hygientips för dig som sysslar med motorsport

Det är fantastiskt att utöva motorsport. Det är något helt annat att träna och tävla med fordon, än att bara använda ett fordon för vardagsändamål. I Sverige är motorsporten relativt stor och det är många som dagligdags praktiserar olika motorsporter. Sommartid är det många som ägnar sig åt olika former av bilsporter, såsom rally och dragracing. Men även olika typer av motorcykelsporter som till exempel enduro och Segway. Sommartid är det vanligt med olika båtsporter och bland dessa kan särskilt nämnas de tävlingar som arrangeras i Kungliga Motorbåtsklubbens regi. Den här artikeln handlar dock inte om motorsporten i allmänhet, utan om de särskilda hygienrutiner som man måste iaktta när man utövar motorsport. Det är många motorsporter som förutsätter särskild skyddsutrustning och särskilda kläder som leder till att man svettas mycket. Av naturliga skäl behöver den som sysslar med motorsport därför vara extra noga med sin hygien, både för sin egen och andras skull.

God handhygien är avgörande för att inte sprida infektioner till andra förare

Den som är aktiv inom en förening som utövar motorsport delar ofta fordon med andra förare. Det kan exempelvis vara så att man är aktiv inom en racingförening som delar på flera olika bilar, som regelbundet används av flera olika förare. Motorsport förutsätter stor noggrannhet och närvaro av föraren, vilket ofta kan leda till ett stresspåslag. Den som är stressad utsöndrar stresshormon och kan ofta börja svettas i handflatorna. Det är därför viktigt att man noga torkar av det fordon som man har använt för att säkerställa en god hygien. Man kan med fördel torka av säten med handsprit för att minska risken för att man sprider infektioner och bakterier i det fordon man använder. Det är därför att rekommendera att du som förare bestämmer dig för att köpa handdesinfektion för att kunna torka av de fordon du har använt.

Racingförare bör duscha med samma frekvens som övriga idrottare

En racingförare inom bil eller motorcykelsport behöver ha på sig skyddskläder när den utövar sin sport. Det beror på att man inte ska skada sig själv i händelse av en kollision eller annan olycka. Skinnkläder och annan skyddsutrustning är dock väldigt varma och leder till att man blir mycket svettig, särskilt på sommaren. Ett bra tips är därför att man försöker följa de hygienrutiner som gäller för lagidrotter och andra sporter av mer fysisk karaktär. Efter avslutad träning eller tävling inom motorsport bör man därför duscha innan man byter om till vanliga kläder. Med tanke på att man behöver duscha ofta kan man med fördel köpa en tvål som inte torkar ur huden, då risken är att man med en vanligt tvål kan få problem med torr hud.

Delta aldrig i tävling eller träning om du uppvisar tecken på förkylning eller infektion

En av de kanske viktigaste hygienrutinerna för den som utövar motorsport, likt andra sporter där man kommer i kontakt med mycket människor, är att man aldrig ska delta i aktiviteter kopplat till motorsportens utövande om man har förkylningssymtom. Risken är då att man kan nysa eller hosta i fordonet, vilket kan leda till att någon annan som ska nyttja fordonet blir sjuk. Eller att du träffar på någon föreningsfunktioner som du själv smittar. Undvik därför att träna eller tävla om du känner dig lite sjuk, om det nu inte är så att du själv äger din motocross eller bil.